Όμιλος Επιχειρήσεων Κ.Μαλαμίδης

Όμιλος Εταιρειών κ.Μαλαμίδη

Όραμα και Εταιρικές αξίες

Corporate vision and values

Vision

Our principle business leadership and development of our Group is guided by the morals and values that keep our unbreakable alliance with society, our people and the environment.

our debt, creating value for customers, business partners and shareholders.

Our goal is to keep strong our position as the dominant independent Energy producer in Greece and as a strong and competitive European Group.

Corporate Values

The Group’s Performance Governance System is governed by rules of ethics and professional conduct, and the values of the Group.